Když se v roce 1997 rozhodla Knihovna Jana Drdy vyhlásit literární soutěž pro mládež, přemýšlelo se, po kom ji pojmenovat. Padala různá jména, tu více tu méně známá. Nakonec volba padla na tehdy pozapomenutého příbramského rodáka, básníka, překladatele a zetě Aloise Jiráska, Hanuše Jelínka. V prvorepublikovém období byl tento absolvent pařížské Sorbonny jedním z nejlepších překladatelů a propagátorů francouzské literatury u nás. Soutěž tedy dostala jméno „Příbram Hanuše Jelínka“ a po skromných začátcích letos proběhne už její 27. ročník. Několika prvních se zúčastňovalo deset, patnáct soutěžících, vesměs z Příbrami a okolí. Dnes můžeme říci, že počty soutěžících mladých literátů dosahují mnohdy stovky, a to z celé naší republiky a také ze Slovenska. Jméno Hanuše Jelínka se tak dostává do podvědomí naší mládeže. A to je jenom dobře!
Patronkou naší soutěže je spisovatelka Radka Denemarková.

Přihláška:

https://www.kjd.pb.cz/wp-content/uploads/2023/02/Prihlaska2023.docx