BIBLIOBOX je výrazně označený plechový box, kam se dají vracet knihy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tedy i v době uzavření knihovny, a to jednoduše vložením do schránky. Jeden je umístěn před Knihovnou Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka, druhý před pobočkou Křižák.

Upozorňujeme, že výpůjčky na zbylé knihy na kontě čtenáře nebudou automaticky prodlouženy. Doporučujeme tedy čtenářům, aby si stav svého čtenářského konta pravidelně kontrolovali prostřednictvím webové stránky knihovny (Informace o čtenáři). V případě vrácených knih, na které je upomínka, je čtenář i nadále povinen uhradit poplatek z prodlení.