kontaktní osoba: Holazová Petra
pevná linka: 326 551 476
e-mail: holazova@kjd.pb.cz

 

Vzdělávací lekce pro MŠ a ZŠ

Na dětském oddělení v budově knihovny na TGM si kromě knih můžete půjčovat také časopisy, komiksy a deskové hry. Během roku k nám dochází na vzdělávací lekce děti ze základních a mateřských škol, vybrané třídy k nám dochází na čtenářský klub. Pořádáme soutěže, čtenářské výzvy a od roku 2019 jarní příměstský tábor. Jednou za rok se koná Noc s Andersenem, kdy je pro děti připraven program zakončený přenocováním v knihovně. Každý měsíc připravujeme Bookstart – S knížkou do života, který je věnovaný rodičům a jejich nejmenším dětem.

Mateřské školky:

Dětské oddělení Knihovny Jana Drdy si připravilo několik novinek. Knihovnice se snaží přiblížit potřebám dnešních dětí předškolního věku. Kromě šíření povědomí o čtenářské gramotnosti, rozvoji myšlení a představivosti, pracují také s palčivými tématy dnešní doby. Proto rozšířily nabídku programů, která se v případě zájmu dotkne socializace dětí do kolektivu, spolupráce, pomoci druhému, správných hygienických návyků nebo odbourávání strachů (např. ze tmy). Součástí návštěvy může být také loutkové divadlo, jsou nazkoušené známé i méně známé pohádky, do kterých lze přidat i ponaučení. Samozřejmě i nadále můžete vybírat z oblíbených témat, jako jsou roční období, svátky nebo zvířátka. Pokud máte vlastní nápad, kontaktujte naše knihovnice, velmi rády připraví hodinu podle vašeho přání. Součástí většiny lekcí bývá výroba čehokoliv, co si děti mohou odnést domů.
Příklady témat:
zvířátka v lese, domácí zvířátka, poznáváme stromy, co kvete a roste na louce, poznáváme lidské tělo, ovoce a zelenina, postavičky z Večerníčku, roční období, základní orientace v knihovně, jak zacházíme s knihou, Vánoce a Velikonoce – zvyky a tradice, čtení pohádek, říkanky a básničky, pohádkové dvojice, hrajeme si na knihovníka a další.

Základní školy:

1. stupeň:

1. třída: Návštěva je zařazena až na květen, kdy už děti znají všechna písmena. Program se jmenuje „Pasování na čtenáře“. Je to uvedení prvňáčků mezi čtenáře, složení slibu a předání pasovací listiny.

2. třída: Autor a ilustrátor – děti se dozvědí více o autorech, ilustrátorech a vyzkouší si jak se orientovat v knize i v knihovně. Společně se pokusí vytvořit svůj příběh, doplněný vlastními ilustracemi.

3. třída: Knižní vlak – cílem hodiny je uvést děti do historie vzniku papíru a seznámit je s procesem vzniku knihy a její cesty od prvotního nápadu až ke čtenáři.

4. třída: Vlastní výběr četby – cílem této hodiny je zvýšit zájem o čtení knih. Necháme děti vybrat knihu a vzájemně sdílíme, čím je zaujala, jak a podle čeho si vybírají (obálka, anotace, reference, atd.). Seznámíme je s webovým portálem Databáze knih, kde najdou hodnocení přímo od čtenářů. A zábavnou hrou poukážeme na riziko snížení kvality přenášených informací, aneb proč neopisovat čtenářské deníky.

5. třída: Porozumění textu – cílem je seznámit děti s důvody, proč je důležité rozumět tomu, co čtou. Předat jim typy, jak zvýšit vnímání, soustředění a podpořit tak pochopení textu. Ověříme jejich chápaní a orientaci v textu v samostatném cvičení. Ukážeme jim webové stránky, kde najdou online testy. A seznámíme je s vyhledáváním v online katalogu knihovny.

2. stupeň:

6. třída: Oceňovaná literatura – v této hodině seznámíme děti s dalšími zdroji, kde najdou kvalitní literaturu (Magnesia Litera, Zlatá Stuha, SUK čteme všichni). Současně jim představíme vybrané knihy, které jsou něčím zvláštní a čtenáře zaujmou na první nebo druhý pohled. Úkolem pro děti na tuto hodinu je přinést vlastní originální knihu.

7. třída: Komiks – cílem je seznámit děti s moderním uměním – komiksem (charakteristické rysy, druhy, historie, současnost). Zaujmout je a přiblížit se jejich prioritám v četbě (rychlost, emoce, spád, minimum textu, atd.). Nabídnout jim alternativu k četbě beletrie. Vytvořit si vlastní komiks.

8. třída: Mezinárodní třídění MDT (naučné literatury) a samostatná práce se slovníkem a encyklopedií. 


Informační lekce pro studenty gymnázií, středních škol a učilišť

kontaktní osoba: Mgr. Stanislava Pelánová
pevná linka: 326 551 478
e-mail: pujcovna@kjd.pb.cz

1) Seznámení s knihovnou a jejími službami
• základní informace o knihovně a členství
• orientace v knihovně
• značení a rozdělení knih
• vyhledávání dokumentů v on-line katalogu
• bibliografický záznam a citace knihy

Lekce informačního vzdělávání je zaměřená na seznámení s knihovnou, práci s on-line katalogem a vyhledávání titulů beletrie a naučné literatury. (vhodné pro 1. ročníky)

2) Nebojte se maturity!
• představení maturitní četby
• povídání o maturitě
• doporučení ověřených knih
• pomoc se sestavením maturitního seznamu knih

Lekce informatiky je zaměřená na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a je vedena zábavnou formou. (vhodné pro 4. ročníky)

3) Hodina v knihovně
• výuku vede učitel
• možnost využití prostor dospělého oddělení pro vlastní výuku (např. český jazyk, dějepis…)

Knihovnice připraví materiály (knihy, časopisy…) na téma, které si k předmětu zvolí vyučující. (vhodné pro všechny ročníky středních škol a učilišť)

4) Zážitková hodina v knihovně
• žánrové rozdělení knih (detektivky, horory, thrillery, fantasy…)
• Young Adult knihy
• knihy, které byly zfilmovány
• sci-fi, fantasy a horory
• slovníky a encyklopedie

Knihovnice připraví program, který je veden zábavnou a odlehčenou formou. Na výběr je několik témat. Po domluvě je možné program pozměnit nebo připravit jiný. (vhodné pro všechny ročníky středních škol a učilišť)

Programy je nejvhodnější objednávat na čtvrtek, kdy není knihovna otevřena veřejnosti. Informační lekce probíhají na dospělém oddělení a některé částečně na studovně. V jedné lekci je doporučený počet 30 žáků. Programy trvají 45 minut, po domluvě je možné výuku prodloužit.