nám. T. G. Masaryka – 156, 261 01 Příbram I

Studovna, čítárna a veřejně přístupné internetové pracoviště knihovny v budově na náměstí T. G. Masaryka.

Návštěvníkům je k dispozici téměř 8.500 svazků naučné literatury ze všech vědních oborů i beletrie.

Denně je připraveno ke čtení 7 titulů denního tisku a nejnovější čísla časopisů (cca 70 titulů). Další část fondu Studovny tvoří poměrně obsáhlý soubor regionální literatury (téměř 3.800 svazků). Většina informačních pramenů slouží pouze k prezenčnímu studiu, část fondu je možno půjčit absenčně na zkrácenou výpůjční dobu. U některých dokumentů požadujeme vratnou zálohu.

Studovna zajišťuje zpracování bibliografických rešerší na zadané téma a v požadovaném rozsahu. Zároveň nabízíme MVS – meziknihovní výpůjční službu. Objednáme vám jakoukoli knihu z jiné knihovny v naší republice i zahraničí, pokud ji sami v našem fondu nemáme. Obě tyto služby jsou hrazeny nad rámec čtenářských poplatků podle platného ceníku KJD.

Ve Studovně zodpovídáme dotazy PSK – Ptejte se knihovny. Zajišťujeme službu validace MojeID.

Při práci ve Studovně využíváme databázi ANOPRESS, která nabízí aktuální informace nejen z novin a časopisů, ale i přepisy rozhlasového a televizního vysílání nebo informace z internetu. Prostřednictvím databanky lze souhrnně prohledávat jak aktuální denní tisk, tak i noviny několik roků staré. Vše v retrospektivě sahající podle typu dokumentu až do roku 1996. Jen vybrané zdroje je však možné zobrazit v plném znění.

Další dostupnou databází je ASPI – automatizovaný systém právních informací. Umožňuje přístup k aktualizovaným a přehledně strukturovaným právním datům, obsahuje všechny současné právní předpisy a komentáře současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení, předpisy ES/EU, judikaturu ze sbírek Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a další důležité právnické informace. Všechny zdroje jsou pravidelně monitorovány a obsah databáze je tak neustále aktualizován s ohledem na změny v právním řádu.

Součástí Studovny je internetové pracoviště se 4 počítačovými stanicemi a volně přístupnou WIFI.

Doplňující službou je černobílé i barevné kopírování, skenování a zhotovení kroužkové vazby.

Ceny všech zpoplatněných služeb Studovny jsou uvedeny v Ceníku, který je přílohou Knihovního řádu KJD.

Oddělení PR
– zabezpečuje informace o provozu a akcích knihovny pro veřejnost. Kulturní a vzdělávací akce zároveň organizačně zajišťuje.
Pro tento účel využívá webové stránky knihovny, sociální sítě a komunikuje s regionálními médii.
Zajišťuje službu validace mojeID.

Otevírací doba – kontakt