5 Vítáme Vás na stránkách Virtuální univerzity třetího věku při Knihovně Jana Drdy v Příbrami.

Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze otevřela knihovna v roce 2016 program, který umožňuje vysokoškolské zájmové studium. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od vysokých škol, či zdravotní problémy. Podrobné informace o VU3V získáte na https://vu3v.cz/

Důležité informace ke studiu

Kdo může studovat:
osoby se statutem důchodce

Podmínky studia:
vyplněná a potvrzená přihláška
zaplacený studijní poplatek

Způsob výuky:

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:
Účast na společných přednáškách (omluva možná dvakrát za semestr).
Vypracování testů (včetně závěrečného testu).

Aktuálně

Nové semináře:

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě (450 Kč) od 10,00 hodin
Naše stromy (450 Kč) od 13,30 hodin
3. října
17. října
31. října
14. listopadu
28. listopadu
12. prosince

Rádi mezi sebe přivítáme nové studenty.

Místo konání – sál v Knihovně Jana Drdy na nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1
vapenikova@kjd.pb.cz
318 626 486

 

Kurzy, které již proběhly:

Astronomie
Evropské kulturní hodnoty
Genealogie
Barokní architektura
Čínská medicína
Lidské zdraví
České dějiny a jejich souvislosti
Život a dílo Michelangela Buonarroti
Cestování – co jste možná nevěděli
České dějiny a jejich souvislosti II.
Etika jako východisko z krize společnosti
Gian Lorenzo Bernini – genius evropského baroka
Dějiny oděvní kultury
Křesťanská ikonografie a hagiografie
Dějiny oděvní kultury II.
Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale
Dějiny oděvní kultury III.
Rituály evropských královských rodů
Kouzelná geometrie
Klenoty barokního sochařství v českých zemích.
Hudební nástroje.
Mistři evropského barokního malířství 17. století.
Architekti italského baroka.
Evropské kulturní hodnoty.
Umění rané renesance v Itáli.
Arménie blízká i vzdálená.
Budhistické umění Indie.
Pozoruhodný svět hub.
Habsburkové bez trůnu.
Včelařský rok.
Santini.