5 Vítáme Vás na stránkách Virtuální univerzity třetího věku při Knihovně Jana Drdy v Příbrami.

Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze otevřela knihovna v roce 2016 program, který umožňuje vysokoškolské zájmové studium. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od vysokých škol, či zdravotní problémy. Podrobné informace o VU3V získáte na https://e-senior.czu.cz/

Důležité informace ke studiu

Kdo může studovat:
osoby se statutem důchodce

Podmínky studia:
vyplněná a potvrzená přihláška
zaplacený studijní poplatek

Způsob výuky:

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:
Účast na společných přednáškách (omluva možná dvakrát za semestr).
Vypracování testů (včetně závěrečného testu).

Aktuálně

Nové semináře:

Habsburkové bez trůnu od 10,00 hodin OBSAZENO
Včelařský rok od 13,30 hodin

  5. října
19. října
  2. listopadu
16. listopadu
30. listopadu
14. prosince

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude studentům umožněno studovat z domova.

Rádi mezi sebe přivítáme nové studenty.

Místo konání – sál v Knihovně Jana Drdy na nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1
Cena tohoto kurzu (semestru) je 450,-Kč.
vapenikova@kjd.pb.cz
318 626 486

 

Kurzy, které již proběhly:

Astronomie
Evropské kulturní hodnoty
Genealogie
Barokní architektura
Čínská medicína
Lidské zdraví
České dějiny a jejich souvislosti
Život a dílo Michelangela Buonarroti
Cestování – co jste možná nevěděli
České dějiny a jejich souvislosti II.
Etika jako východisko z krize společnosti
Gian Lorenzo Bernini – genius evropského baroka
Dějiny oděvní kultury
Křesťanská ikonografie a hagiografie
Dějiny oděvní kultury II.
Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale
Dějiny oděvní kultury III.
Rituály evropských královských rodů
Kouzelná geometrie
Klenoty barokního sochařství v českých zemích.
Hudební nástroje.
Mistři evropského barokního malířství 17. století.
Architekti italského baroka.
Evropské kulturní hodnoty.
Umění rané renesance v Itáli.
Arménie blízká i vzdálená.
Budhistické umění Indie.
Pozoruhodný svět hub.