Počátky vydavatelské činnosti Knihovny Jana Drdy spadají do poloviny devadesátých let, kdy se přirozeným výstupem práce informačního střediska stal Příbramský zpravodaj. Již jeho podtitul Kdy a kam v Příbrami a okolí za kulturou a sportem napovídá, o čem pojednával. Právě ve zpravodaji se tu a tam objevila báseň či kratší próza regionálního autora. Odtud byl už jen krůček k vydávání občasných útlých básnických sbírek regionálních a začínajících autorů a později i k almanachu nejúspěšnějších prací z literární soutěže, kterou knihovna již několik let pravidelně pořádá (od roku 2000 nese název „Příbram Hanuše Jelínka“). Celou záležitost podpořilo Město Příbram zakoupením Risographu, tiskařského stroje, který umožnil tisknout nízké náklady knih nebo časopisů, aniž by se tím dosáhlo astronomických částek v nákladech finančních.

Od roku 1998 vydávala knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Klokočí Jiřího Suchého Edici současné české poezie (ESČP). Tato Edice byla zaměřena na podporu tvorby českých autorů a zcela přesahovala rámec regionu.
Ediční plán připravovala každoročně redakční rada ve složení:
šéfredaktor: Marek Stašek
redaktoři: Václav Beneš, Václav Chvál, Rudolf Matys, Jiří Suchý, Pavel Šrut, Ivan Wernisch
Významné pro tuto Edici bylo, že grafickou úpravu a obálku navrhoval Stanislav Kolíbal.

Do roku 2009 vydala knihovna na 300 titulů knih všech žánrů.

V současnosti vydává knihovna každý rok almanach k literární soutěži Příbram Hanuše Jelínka a v případě zajištění financování knihy (autorem) pomáhá s vydáním knih regionálních autorů. Navíc byla za pomoci dotace od Ministerstva kultury ČR k stému výročí narození Jana Drdy (2015) vydána kniha Svět viděný zpomaloučka.

Některé vydané knihy je dosud možno zakoupit objednáním na e-mailu knihovna@kjd.pb.cz

Seznam vydaných knih Knihovna Jana Drdy Příbram si můžete stáhnout v .pdf .