nám. T. G. Masaryka – 156, 261 01 Příbram I

Oddělení akvizice, zpracování a organizace fondu se stará o doplňování, katalogizaci, organizaci a ochranu knihovního fondu (knihy, elektronické dokumenty a audioknihy) pro všechna oddělení a pobočky Knihovny Jana Drdy. Zasíláním svých elektronických katalogizačních záznamů o dokumentech se podílí na tvorbě Souborného katalogu ČR, který tvoří databázi všech knih v českých knihovnách.

Celkově obsahuje knihovní fond KJD cca 110 000 svazků s ročním přírůstkem asi 4500 svazků a úbytkem přibližně 4000 svazků.

Otevírací doba – kontakt