JAN DRDA
*Příbram 4. 4. 1915 – †Dobříš 28. 11. 1970

Jan Drda, prozaik, publicista, dramatik a filmový scenárista se narodil v Příbrami 4. dubna 1915 jako první dítě manželů Drdových. Studoval na příbramském gymnáziu, které v roce 1934 úspěšně dokončil. Již během studia psal povídky do Ohně a Studentského časopisu, vytvořil několik divadelních her pro ochotníky, v nichž si sám zahrál.

Po maturitě začal studovat na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze srovnávací dějiny literatur a klasickou filologii, vzhledem k finanční situaci však studium nedokončil a v roce 1937 nastoupil jako redaktor do Lidových novin ve Zlíně, v květnu 1938 přechází do pražské redakce Lidových novin, kde se stal posledním novinářským žákem Karla Čapka. Stopy této bohužel krátké, ale zřejmě velice intenzivní spolupráce se projevovaly v další Drdově novinářské i literární tvorbě.

V době okupace vydal svoji románovou prvotinu Městečko na dlani, jadrné vyprávění o lidech z rodné Příbrami – románového městečka Rukapáně. Další dva romány z let okupace – Živá voda a Putování Petra Sedmilháře – vykazují silné znaky psychologického románu, atmosféru května 1945 zachytil v povídkovém souboru Němá barikáda. Charakteristiku Drdova válečného tvůrčího období je třeba doplnit o dramatickou tvorbu, především pohádkovou divadelní hru Hrátky s čertem.

Do podvědomí mnoha generací nejmladších čtenářů se dostal mimo jiné i knihou České pohádky s ilustracemi Josefa Lady, poprvé vydanou roku 1959. Významná byla také jeho spolupráce s filmem, zejména se uplatnil jako autor námětů a scénářů.

Krátce po skončení 2. světové války vstoupil Jan Drda do KSČ, po Únoru 1948 zastával významné kulturní a politické funkce, v letech 1948 až 1960 se stal poslancem Národního shromáždění a 1949 až 1956 předsedou Svazu československých spisovatelů. Ke konci života byl šéfredaktorem týdeníku Svět práce, který v roce 1968 sám založil. Postavil se proti invazi vojsk Varšavské smlouvy a následné okupaci Československa, za což byl hned roku 1969 z tohoto místa odvolán a zároveň vyloučen z KSČ. Dlouhodobě pobýval na dobříšském zámku, kde žil v ústraní.

Jan Drda zemřel na srdeční kolaps 28. listopadu 1970 v Dobříši, kde je také pohřben. V rodné Příbrami nese jeho jméno jedna z ulic a v roce 1990 byla příbramská knihovna přejmenována na Knihovnu Jana Drdy.

Zdroj: Příbramský deník. Roč. 16, č. 209 (07.09.2007), s. 6.
Příbramský deník. Roč. 20, č. 143 (18.06.2011), s. 3.

Odkaz na Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Drda

Bibliografie z fondu Knihovny Jana Drdy Příbram.