Knihovna Jana Drdy poskytuje, nabízí v rámci svých služeb čtenářům sociální program. Je orientován na znevýhodněné dětské čtenáře do 15 let, jimž tíživá rodinná finanční situace neumožňuje platit registrační poplatek v plné výši.

Požádat o zvýhodněný registrační poplatek mohou zákonní zástupci na základě podané a schválené žádosti, kterou můžete vyplnit v knihovně nebo stáhnout v .pdf nebo .doc a odevzdat jej na kterémkoli dětském oddělení naší knihovny.