kontaktní osoba: Almáši Věra
pevná linka: 318 625 555
e-mail: skola@kjd.pb.cz

 

Besedy pro mateřské školy

Na naší pobočce se těšíme i na nejmenší čtenáře. Provedeme je knihovnou a poodhalíme tajemství knih. 

Nabídka besed:
Beseda na přání – připravíme besedu na téma, které si sami vyberete
Jak to chodí v knihovně – seznámení s knihovnou a s knížkami
Podzim – povídání o podzimu, čtení podzimního příběhu
Červená Karkulka – loutkové divadlo a hrátky s Karkulkou
Vánoční příběh – co se přihodilo v Betlémě, stavění jesliček
Zima – povídání o zimě a zimních radovánkách, čtení o sněhuláčkovi
Masopust – masopustní zábava, tradice, masky, čtení k danému tématu
Jaro – povídání o jaru, čtení jarního příběhu
Velikonoce – zvyky, tradice, čtení k tématu
Čarodějnice – Filipojakubská noc a tradice s ní spojené, čtení k danému tématu
Zvířátka na statku – jak se žije na statku, péče o zvířátka, příběh o pomoci
Léto – letní radovánky, příroda v létě, příběh z přírody
Výlet – těšíme se na prázdniny – povídání o tom, jak a kam se dá cestovat

 

Knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – projekt pro prvňáčky ZŠ – cyklus 4 návštěv v knihovně. Program na podporu zájmu o čtení a seznámení s knihovnou je završený pasováním prvňáčků na čtenáře a předáním knižního daru.

Harmonogram:

březen: MALOVANÉ ČTENÍ – obrázkové čtení, kdy knihovnice čtou písmenka a děti obrázky, hravý pracovní list
duben: SPOLEČNÉ ČTENÍ – děti čtou společně s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Setkání rodiny na půdě knihovny. Čtení s veselými, poučnými a přemýšlivými vsuvkami s žabí tématikou
květen: DIVADLO KVAK A ŽBLUŇK – loutkové představení Marky Míkové
červen: PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE – z Království pohádek se do knihovny dostaví víla Meduška (popřípadě král Ota), předá prvňáčkům pozdravy a také knížky

 

Hodina v knihovně

Přijďte si užít netradiční vyučování do knihovny a udělat si hodinu trochu jinak.
– cílová skupina – žáci ZŠ
– hodinu vede učitel
-zdroje (knihy, časopisy) – zajistí knihovnice podle zadaného tématu

Stačí zavolat a můžeme vše společně domluvit.

 

Lekce informační výchovy pro ZŠ

Časový plán je 1- 2 vyučovací hodiny. Lekci vede knihovnice.

1. třída: Poprvé v knihovně
– seznámení s knihovnou
– základní orientace v knihovně, knihy pro začínající čtenáře
– správné zacházení s knihou
– jak se stát čtenářem knihovny

2. třída: Autor a ilustrátor
– základní pojmy: knihovna, autor, ilustrátor
– rozdělení literatury: zábavná, naučná
– orientace v knihovně
– hravý pracovní list

3. třída: Jak se narodí knížka
– základní pojmy: rukopis, nakladatelství, tiskárna…
– cesta knihy od autora ke čtenáři
– orientace v knihovně
– hravý pracovní list

4. třída: Prohlídka knihy
– formální prohlídka knihy
– užití anotace při výběru knihy
– orientace v knihovně
– seznámení s on-line katalogem
– hravý pracovní list

5. třída: V knihovně se vyznám
– opakování (shrnutí poznatků)
– skupinová práce formou soutěže

6. třída: Najdu si sám/sama
– slovníky a encyklopedie
– orientace v knihovně a on-line katalogu
– práce ve skupině (vyhledávání informací v naučné literatuře)

7. třída: Knihovna jako zdroj informací
– seznámení s MDT
– třídění naučné literatury v knihovně
– hravý pracovní list

8. – 9. třída: Informace a její využití
– nabídka služeb celé knihovny
– pojem informace a dezinformace

Beseda na přání – rádi připravíme besedu (program) podle vašeho přání.

Lidský hlas
Odpolední čtení v knihovně za pomoci zkušených dobrovolníků (bývalých pedagogů, babiček..) pro malé i velké návštěvníky.
Čtení se koná nepravidelně 8x v měsíci.
Přesné datum čtení sledujte na webových stránkách knihovny.