Příloha č. 1 Knihovního řádu

CENÍK

Registrační čtenářské poplatky
(Poplatky se platí předem)

ČTENÁŘI pololetně v Kč ročně v Kč
Čtenář do 15 let (děti) 75 150
Čtenář od 15 let (dospělí, právnická osoba) 125 250
Čtenáři od 65 do 80 let 75 150
Rodinná kmenová registrace
– každý další člen domácnosti
x
x
250
40
Čtenáři s průkazem ZTP nebo s potvrzenou žádostí o sociální slevu nebo dobrovolníci se smlouvou x 40
Čtenáři nad 80 let x 40

Výpůjční služby- absenční

Výpůjčky knih, periodik, CD, audioknih zdarma
Čtečky elektronických knih – jistina (příl. č. 4 KR) 200 Kč
Rezervace vybraného dokumentu (knihy, časopisu, čtečky atd.)
– dospělí čtenáři
10 Kč

Další služby

Meziknihovní výpůjční služby (poštovné, balné) – za každý dokument (1 titul) 70 Kč
Písemné informační služby a rešerše (za hodinu) 200 Kč
Jednorázový uživatel při použití počítače 20 Kč
Dodání kopií článků (textů) – cenu ovlivňuje rozsah kopií a ceny dodávající knihovny smluvně

Tisk z databází, internetu, kopírování atd.

A4 – černobíle-text 1 strana 2 Kč
A4 – černobíle-foto 1 strana 3 Kč
A4 – barevně 1 strana 15 Kč
A3 – barevně 1 strana 30 Kč

Skenování

1 strana 2 Kč

Přepis drobného textu (1 strana):

– do formátu A5 20 Kč + cena za tisk
– do formátu A4 40 Kč + cena za tisk
WI-FI – bezdrátové připojení v prostorách knihovny na náměstí T. G. M. 156 zdarma

PŘESTUPKY PROTI KNIHOVNÍMU ŘÁDU

Smluvní pokuty a poplatky z prodlení s vrácením dokumentu (KŘ čl. 10)
Upomínky se účtují za každý jednotlivý dokument (titul knihy, časopisu, apod.)

Upomínky DOSPĚLÍ DĚTI
1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční lhůty) 10 Kč + poštovné 5 Kč + poštovné
2. upomínka (14 dní po uplynutí výp. lhůty) 30 Kč + poštovné 15 Kč + poštovné
3. upomínka (28 dní po uplynutí výp. lhůty) 50 Kč + poštovné 30 Kč + poštovné
Doporučený dopis – předžalobní výzva 500 Kč 350 Kč

Ztráty a náhrady (KŘ Čl. 16):

Ztráta čtenářského průkazu 20 Kč
Ztráta dokumentu (knihy,časopisu, AV media, čtečky) se řídí ustanovením Čl. 16 Knihovního řádu
Ztráta čtečky elektronických knih = hradí se plná pořizovací cena
Smluvní pokuty za znehodnocené knihovnické zpracování v případě náhrady dokumentu (viz KŘ Čl.16)
knihy (za každý svazek), CD, (audioknihy) 200 Kč
časopisy (za 1 číslo) 30 Kč
poškození čárového kódu nebo RFID tagu v dokumentu 20 Kč

Ostatní služby

Zažehlování motivů na trička
formát A4 100
formát A3 150
tričko 85
Výroba placek, magnetek
Do 20 kusů 15
21 až 100 kusů 13
101 až 500 kusů 10
Kroužková vazba
hřbet Relido 9
desky Relido 25
hřbet 5 15
hřbet 6 17
hřbet 8 19
hřbet 10 21
hřbet 12,5 23
hřbet 14 25
hřbet 16 27
hřbet 19 30

Tento ceník je platný od 1. září 2023.
Ruší se ceník ze dne 1. ledna 2021.

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením