nám. T. G. Masaryka – 156, 261 01 Příbram I

Ústřední půjčovna pro děti v hlavní budově knihovny na náměstí T. G. Masaryka.

Zde najdete přibližně 15 tisíc svazků zábavné i naučné literatury pro děti a přes 20 titulů časopisů.

Čtenáři mají k dispozici dva počítače a to on-line katalog Tritius a internetovou stanici. Prodlužování i rezervace mohou čtenáři provádět ze svého čtenářského konta.

Pravidelně jsou organizovány knihovnické lekce pro žáky MŠ, ZŠ, alternativních a speciálních škol, besedy se spisovateli a ilustrátory, autorská čtení, ale také pravidelné každodenní hlasité čtení (Děti nám a my dětem).

Děti se mohou účastnit i dlouhodobých soutěží, tvůrčích dílen. Odpoledne i stolních her a soutěží. Společenské hry půjčujeme i domů.

Velkou radost máme z akce „Noc s Andersenem“ (jsme jedna z prvních sedmi knihoven, kde se s „NOCÍ“ začínalo).

Otevírací doba – kontakt