Hlavní budova
Náměstí T. G. Masaryka

UPPM

Pobočka
Škola

Pobočka Škola

Pobočka
Březové Hory

Pobočka BH

Informační a tematická lekce pro školy – DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
(pouze pro základní školy)

Jak se Vám u nás líbilo?

Pomozte nám prosím v tom, aby vás i nás tyto akce i nadále bavily a mohli jsme vzájemně rozvíjet naše potenciály. Každá odpověď nám pomáhá posunout se vpřed.

Děkujeme za Váš čas i případné nápady!

Krásné dny Vám přejí vaše knihovnice 🙂

VYPLNIT FORMULÁŘ