Od roku 2016 je příbramská Knihovna Jana Drdy jednou ze 4 knihoven Středočeského kraje, které se účastní projektu Cizojazyčná literatura. Cílem projektu je podpora doplňování cizojazyčné literatury do knihoven pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel. Projekt je podpořen státní dotací prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

Tím, že byla Knihovna Jana Drdy do projektu vybrána, získala možnost doplnit do svých fondů cizojazyčnou literaturu v celkové ceně 50.000,- na kalendářní rok. Objednává se z nabídkových seznamů cca pěti set titulů v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, polštině, ruštině a slovenštině. Žánrově jde především o cizojazyčnou beletrii v originálech, zahraniční populárně naučnou literaturu, jazykové příručky, slovníky, zjednodušenou četbu, knihy pro začátečníky v cizím jazyce a bilingvní četbu. Knihy jsou rovnoměrně rozmístěny na jednotlivá oddělení a pobočky, aby byly dostupné všem obyvatelům města. Pro čtenáře ostatních veřejných knihoven v regionu jsou dostupné prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Do Knihovny Jana Drdy vybíráme především slovníky, jazykové příručky, komiksy, beletristická díla oceněná mezinárodními cenami, bestselery, které nabízíme i v českých překladech, zjednodušenou četbu klasických děl v řeči originálu a bilingvní literaturu jak pro děti, tak i pro dospělé. Všechny knihy najdete pod heslem „cizojazyčné texty“ v elektronickém katalogu knihovny, dostupném ve všech půjčovnách knihovny i na internetu na adrese www.kjd.pb.cz. Je možné si je půjčit domů v běžné výpůjční lhůtě.