Čechovská 112, 261 01 Příbram VIII

Tato pobočka byla otevřena v roce 1986. Má bezbariérový přístup, mohou do ní přímo z ulice vjet maminky s kočárky nebo klienti s handicapem.

Čtenáři mohou vybírat z 22 000 svazků knih, 42 titulů časopisů a více než z 1000 audioknih na CD nebo MP3. Na půjčování audioknih se pobočka specializuje.

Dále poskytuje kopírovací a skenovací služby nejen pro čtenáře, ale i pro širší veřejnost.

V roce 2011 byly prostory rozšířeny o studovnu, ve které je možno využít klidný prostor nejen pro čtení posledních čísel časopisů. Čtenáři i neregistrovaní uživatelé zde mají na dvou PC možnost přístupu k internetu.

Od roku 2012 připravují knihovnice program pro klienty příbramské Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), kteří se zde pravidelně scházejí.

V rámci programu Knihovna až do domu zajišťují pracovnice rozvoz knih imobilním a dlouhodobě nemocným čtenářům. Zároveň spolupracují s Domem s pečovatelskou službou v Příbrami VII.

Otevírací doba – kontakt