Dotazník byl 1. 6. 2023 uzamčen. Nasbírali jsme 657 odpovědí, které budeme několik měsíců zpracovávat. O výsledcích dotazníkového šetření vás budeme následně informovat. Všem účastníkům velice děkujeme, vážíme si vašich pochval i připomínek.