Navštěvovat naše kulturní akce a využívat další služby, jako je kopírování, skenování nebo veřejný internet atd., můžete bez registrace v knihovně. Pokud si budete chtít půjčovat knihy, časopisy a další knihovní jednotky domů, rezervovat si je nebo si objednávat knihy z jiných knihoven, budete se muset zaregistrovat, což učiníte v půjčovnách a pobočkách knihovny, kde probíhá přihlašování nových čtenářů.

Členství v knihovně můžete také někomu darovat zaplacením registračního poplatku.

DĚTSKÝ ČTENÁŘ (do 15 let)

DOSPĚLÝ ČTENÁŘ (nad 15 let)

 

  • během registrace budete seznámeni s knihovním řádem a dozvíte se další základní informace o knihovně
  • bude vám vystaven čtenářský průkaz na vaše jméno, který nelze půjčovat druhé osobě a se kterým můžete navštěvovat všechna oddělení a pobočky Knihovny Jana Drdy
  • lze si zařídit tzv. rodinnou průkazku, přičemž každý z rodiny bude vlastnit svůj čtenářský průkaz a bude si moct půjčovat dokumenty samostatně za zvýhodněné poplatky (viz ceník)

počet výpůjček na osobu není nijak omezen a výpůjční doba výpůjček je 4 týdny s možností prodloužení