Voda je všude kolem nás. Život by bez ní neexistoval. Někdy je jí příliš málo, někdy ale příliš moc. Jaký význam mají potoky v dnešní krajině? Jsou pro nás důležité? Potřebujeme je?