V roce 2016 Knihovna Jana Drdy ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze otevřela program, který umožňuje seniorům v regionech vysokoškolské zájmové studium. Od té doby se Virtuální univerzity třetího věku účastnila již řada studentů.
V únoru roku 2023 otevíráme další semestr této virtuální univerzity. Tentokrát si mohou studenti vybrat ze dvou kurzů. Dopoledne od 10.00 hodin kurz Budhistické umění Indie a odpoledne od 13.30 hodin kurz Pozoruhodný svět hub. První přednáška proběhne 9. února 2023 v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka. Ke studiu se můžete přihlásit na e-mailové adrese vapenikova@kjd.pb.cz nebo telefonicky na čísle 318 626 486 u paní Vápeníkové. Podle pravidel univerzity se studia se mohou účastnit občané důchodového věku nebo invalidní důchodci.
Další informace získáte na webových stránkách https://www.kjd.pb.cz/ a https://e-senior.czu.cz/.