Vyhlášení soutěže 2022. Vícejazyčnost 2022. Spolek Zaedno vyhlašuje X. ročník kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství“. Práce jsou přijímány od 1. 9. do 21. 10. 2022.