Pondělní "Čtení z antiky" Stanislava Sloupa

bustos 756620 1280Řecká a římská literatura se spolu s biblickou literaturou Hebrejců a později také křesťanů stala zakladatelem evropské kultury. Díla, která si připomeneme, jsou velice stará. Dobu jejich vzniku vymezují dvě stěhování národů.

Při prvém (kolem roku 1000 před Kristem) přicházejí řecké kmeny na území Řecka, Malé Asie a řeckých ostrovů, při druhém (a nejvýznamnějším) naši předkové (barbaři) rozvrátili římskou říši (kolem našeho roku 500). Odtud se postupně odvíjí vznik evropských států.
Řecká literatura a vůbec kultura byla tak mocná a inspirující, že ovlivnila veškerou kulturu na počátku římského státu. Ale později vznikají na území Řecka díla v latinském jazyce, stejně inspirující. Ta jsou díky latině vnímána celou Evropou. Přes latinu se šíří také dochovaná díla Řeků. Pro nás je antická kultura nejzřetelnější v architektuře. Románský sloh byl odvozen od civilních římských staveb, renesance v Itálii byla pokusem o vzkříšení římské slávy a proti proudu času pak klasicismus připomněl řecké kulturní dědictví. Podobně i evropská literatura bohatě těžila z odkazu zlatého věku Řecka a světovládného Říma. V Evropě se vlastně antickému dědictví ani nedá utéct. Nedávno jsme četli o olympijských hrách a maratónském běhu, medici pořád skládají Hippokratovu přísahu, děti jsou mořeny eukleidovskou geometrií a Pythagorovou větou a v Blatné končí každý masopust pochováváním Bakusa, atd.
V našem čtení nebude opomenuta ani řecká a římská poezie nebo próza, ani božstva a lid, ani vypravěči a filozofové, tragédie a satiry a také potkáme mnohá vyprávění věcná i bájivá. Také nějakou moudrost a vtip z těch časů.
Naše čtení z antiky bude každé pondělí od 16 hodin ve Společenském sále v Knihovně Jana Drdy na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami.

Na setkání s nadšenci se těší Stanislav Sloup

Pan Sloup a Čtení z antiky

Sloup