Literárně- výtvarná soutěž "Memoria viva - Živé vzpomínky"

 

 

DiLedroMěsto Příbram ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy vyhlašují literárně - výtvarnou soutěž „Memoria viva – Živé vzpomínky“ pro žáky příbramských základních a středních škol. Tématem soutěže je pobyt lederských uprchlíků v Příbrami  a jejím okolí během 1. světové války.

 Plakat

 

 

 

MEMORIA VIVA – ŽIVÉ VZPOMÍNKY

 

PRAVIDLA LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MĚSTEM PŘÍBRAM A KNIHOVNOU JANA DRDY

 

SOUTĚŽ
- příspěvek, který bude do soutěže zaslán, nesmí být dosud publikován,
- práce, ať už literární nebo výtvarná, se bude vztahovat k pobytu lederských uprchlíků v Příbrami a jejím okolí za I. světové války,
- forma literární práce - próza (povídka)
- forma výtvarné práce není omezena
- rozsah literárního díla – maximálně 3 normostrany (30 řádků po 60-ti úhozech, řádkování 1,5, tzn. maximálně 1800 úhozů na stranu)
- každý autor může přihlásit pouze jediný příspěvek
- literární práce se přijímají pouze v elektronické podobě (přípony doc, docx, pdf apod.)
- výtvarné práce se přijímají ve fyzické podobě
- vybrané povídky budou publikovány na webu Knihovny Jana Drdy

Každá soutěžní práce musí obsahovat:
- název povídky/výtvarného díla
- jméno autora
- škola, třída
- souhlas se
zveřejněním práce ve sborníku a se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících


Hodnocení:
- výběr prací bude dvoukolový
- první kolo výběru proběhne přímo ve školách
- 10 nejlepších literárních a 10 nejlepších výtvarných prací z každé školy bude předáno Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Příbram nejpozději 15.02.2018
- v druhém kole bude práce hodnotit porota nominovaná Knihovnou Jana Drdy a městem Příbram
- nezávislým hodnocením určí porota 15 nejlepších prací, které budou otištěny ve sborníku soutěže
- porota rozhodne o umístění na 1. – 3. místě

 

Ocenění:
- autoři na 1. – 3. místě v obou kategoriích budou oceněni na slavnostním koncertu, který se uskuteční dne 30.04.2018. Koncertu se zúčastní zástupci Středočeského kraje, města Příbram, partnerské obce Ledro, potomci rodin lederských uprchlíků a další vzácní hosté.

Příjem prací do 15.02.2018
 

A jak to všechno začalo?

B 1

B 2

B 3