Komentovaná prohlídka příbramských soch

Galerie Františka Drtikola pořádá dne 23. 6. v 17. hodin komentovanou prohlídku po příbramských sochách a plastikách, kde bude představena unikátní mapa 

 Galerie Františka Drtikola v Příbrami vydává unikátní mapu v grafické úpravě Martina Kubáta, která se přímo váže k výstavě Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945. Mapu s fotografiemi Jiřího Thýna a doprovodným textem Radoslavy Schmelzové slavnostně představí ředitel Galerie Františka Drtikola Jan Freiberg 23. 6. v 17.00 před budovou Zámečku-Ernestina. Poté bude následovat podvečerní procházka s výkladem historičky umění Radoslavy Schmelzové po vybraných sochách a plastikách.Na podzim roku 2021 se konala v Galerii Františka Drtikola v Příbrami výstava s názvem Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945, ve které Radoslava Schmelzová s Janem Freibergem navázali na práci PaedDr. Josefa Velfla a rovněž Hany Ročňákové a zmapovali toto leckdy přehlížené umění umístěné ve veřejném prostoru. Kromě poválečného sochařství byla do expozice zahrnuta také další produkce, která vznikala mezi rokem 1965 až do roku 1991 v rámci tzv. čtyřprocentního zákona. Podle něj byla na výzdobu veřejného prostoru v tehdejším Československu alokována čtyři procenta z rozpočtu každé veřejné stavby. Díky tomu vznikalo poměrně velké množství výtvarných děl, často jako plnohodnotná součást architektury. Díla pak byla nezřídka výsledkem úzké spolupráce výtvarného umělce a architekta.  Kromě prací známých autorů zde byla představena také anonymní díla. Mapa je výstupem tohoto badatelského projektu. Zájemci na ní najdou různě dlouhé vycházkové trasy po Příbrami s vyznačenými sochami a plastikami. Na druhé straně jsou pak jednotlivé zastávky opatřeny názvy soch či plastik, jménem autora, doprovodným textem od Radoslavy Schmelzové, fotografiemi děl od Jiřího Thýna a také v některých případech dobovými vzpomínkami pamětníků.

Událost je ukončena.

Další akce

Nebyla nalezena žádná událost!