Bílá pastelka v knihovně

Knihovna Jana Drdy se zapojí ve dnech 10.10. – 12.10. 2022 do sbírky Bílá pastelka. Zakoupením pastelky na pobočce Křižák a v Ústřední půjčovně pro dospělé podpoříte služby pro nevidomé a krátkozraké. Váš finanční dar podpoří například:
• nácvik chůze s bílou holí
• výcvik vodících psů pro nevidomé
• zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
• výuka práce na počítači pro nevidomé
• knihovna digitálních dokumentů

Událost je ukončena.

Další akce

Prosinec 2022
Nebyla nalezena žádná událost!