Studovna a PR

nám. T. G. Masaryka - 156, 261 01 Příbram I

Studovna, čítárna a veřejně přístupné internetové pracoviště knihovny v budově na náměstí T. G. Masaryka.

Návštěvníkům je k dispozici téměř 4 500 svazků naučné literatury ze všech vědních oborů, velkou část fondu tvoří encyklopedické a slovníkové publikace.

Denně je zde připraveno k nahlédnutí 7 titulů denního tisku a nejnovější čísla časopisů (cca 90 titulů). Další část fondu Studovny tvoří poměrně obsáhlý soubor regionální literatury (téměř 2500 svazků). Většina informačních pramenů slouží pouze k prezenčnímu studiu. Doplňující službou je černobílé kopírování, skenování a zpracování bibliografických rešerší.

Studovna zajišťuje MVS – meziknihovní výpůjční službu. Zájemci si mohou objednat knihy z jiné knihovny v republice i v zahraničí, pokud je naše knihovna nemá ve svém fondu. Tato služba je hrazená nad rámec čtenářských poplatků podle platného ceníku KJD.

Součástí Studovny je internetové pracoviště se 3 počítačovými stanicemi a volně přístupnou WIFI.

Ve Studovně můžete využívat tyto databáze:

ASPI
Automatizovaný systém právních informací (ASPI) umožňuje přístup k aktualizovaným a přehledně strukturovaným právním datům.

ASPI obsahuje všechny právní předpisy současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, předpisy ES/EU, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, právní předpisy vydávané kraji, předpisy měst a obcí, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1945 včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska a další.

Všechny zdroje jsou pravidelně monitorovány a obsah databáze je tak neustále aktualizován s ohledem na změny v právním řádu. V rámci služby Monitoring legislativního procesu je také možné sledovat komplexní přehled připravovaných změn v legislativě.

ANOPRESS IT, a.s.
Aktuální fulltextové informace z českých médií.

Databáze obsahuje aktuální informace nejen z novin a časopisů, ale i přepisů rozhlasového a televizního vysílání, dále informace z internetu a sociálních sítí. K dispozici je cca 1500 monitorovaných zdrojů. Prostřednictvím databanky lze souhrnně prohledávat jak aktuální denní tisk, tak i noviny několik roků staré. Vše v retrospektivě sahající podle typu dokumentu až do roku 1996.

Oddělení PR
Oddělení PR informuje veřejnost o službách a akcích Knihovny Jana Drdy. Spravuje webové stránky i sociální sítě knihovny, organizuje a propaguje kulturní, vzdělávací a společenské akce. Zajišťuje službu validace mojeID.

Kontakty

 Telefon: 326 551 471
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Zemková Hana
 Nolčová Katuše
 Šťastný Karel


studovna1

studovna2