KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí.

ON-LINE KATALOG PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY PŘIPRAVUJEME prodeti1 PRO KNIHOVNY

Studovna a PR

nám. T. G. Masaryka - 156, 261 01 Příbram I

Studovna, čítárna a veřejně přístupné internetové pracoviště knihovny, v budově na náměstí T. G. Masaryka.

Návštěvníkům je k dispozici téměř 4 500 svazků naučné literatury ze všech vědních oborů, velkou část tvoří encyklopedické a slovníkové publikace.
Je zde denně k nahlédnutí připraveno 7 titulů denního tisku a nejnovější čísla časopisů. Další část fondu Studovny tvoří poměrně obsáhlý soubor regionální literatury (téměř 2500 svazků). Většina informačních pramenů slouží pouze k prezenčnímu studiu. Doplňující službou je černobílé kopírování, skenování a zpracování bibliografických rešerší.

Součástí Studovny je veřejně přístupné internetové pracoviště, pro návštěvníky jsou zde připraveny 3 počítačové stanice a WIFI. Můžete si zde také objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) i knihy z jiné knihovny v republice i zahraničí, pokud tato kniha ve fondu naší knihovny chybí. Tato služba je hrazená nad rámec čtenářských poplatků.

Ve Studovně se mohou čtenáři naučit dovednosti rychlého čtení, díky online kurzu „Rozečti se". Přístup je zdarma v prostorách Studovny na všech třech počítačích připojených k Internetu. Dovednost rychlého čtení uplatníte každý den při práci či studiu a je také výborným rozšířením životopisu.

Dále můžete ve studovně využívat tyto databáze:

ASPI
Automatizovaný systém právních informací
Automatizovaný systém právních informací (ASPI) umožňuje přístup k aktualizovaným a přehledně strukturovaným právním datům.
ASPI obsahuje všechny právní předpisy současné české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, předpisy ES/EU, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, právní předpisy vydávané kraji, předpisy měst a obcí, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1945 včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska a další.

ANOPRESS IT, a.s.
Monitoring tisku a médií
Anopress IT poskytuje svým klientům služby v oblasti profesionálního monitoringu médií, výstřižkové služby a mediálních analýz. Anopress IT shromažďuje a zpracovává plné texty více než 2 000 různých zdrojů českých tištěných i elektronických médií, TV a rozhlasu doplněné o další informační zdroje.

studovna1
studovna2

Otevírací doba

 Pondělí    9:00 – 18:00    
 Úterý    9:00 – 18:00    
 Středa    9:00 – 18:00    
 Čtvrtek    zavřeno    
 Pátek    9:00 – 18:00    
 Sobota    zavřeno    

Kontakty

 Telefon: 326 551 471
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Zemková Hana
 Pegová Hana
 Reitrová Alena
 Nolčová Katuše
 Šťastný Karel

fotogalerie3 informacni3 odkazy3 eknihy3 vydaneknihy3