KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí.

Matura2Chystáte se příští rok maturovat? Nabízíme vám zajímavou službu. Připravíme vás k maturitě z českého jazyka.

Seminář Příprava k maturitní zkoušce z českého jazyka 2018 :
prosinec 2017
30. 11. 2017 - Pravopis syntaktický I., odchylky ve větné stavbě I., starověk, zpráva
 6. 12. 2017 - Pravopis syntaktický II., odchylky ve větné stavbě II., středověk I., článek
14. 12. 2012 - Pravopis syntaktický - souhrn, středověk II., reportáž
21. 12. 2014 - Pravopisné výjimky I., renesance I., publicistický styl

Kurzy