Velký úspěch místní továrny
Národní Listy přinášejí tuto zprávu, která má pro město naše nemalý význam: První lidové auto Stelka, vyráběné strojírnou Rudolf Stelšovský v Příbrami, mělo velký úspěch na veletrhu, takže prodáno ho prvně už 47 exemplářů hlavně lékařům a zvěrolékařům. Úspěch tento děkuje jednoduché konstrukci, která umožňuje obsluhu majitelem, čímž se snižuje režie. Levný provoz je zabezpečen při lehkosti vozu malou spotřebu benzinu a pneumatik i levnou cenou nákupní, která v provedení dvousedadlovém stojí s běžnou úplnou výbavou jen 22 600 Kč, čtyřsedadlové 26 000 Kč s obvyklou zárukou. V této ceně jest zahrnuto i 200 Kč, které firma z každého prodaného vozu odvádí na zlatý poklad republiky pod kontrolou okresní politické správy v Příbrami. Vozidlo toto jest nepochybně nejlevnější lidový vůz na zdejším trhu, jímž vyplněna dávno pociťovaná potřeba. Aby ukázala nejširším kruhům výkonnost vozidla, hlásila se továrna k závodu Zbraslav-Jíloviště (pod číslem 19), kde jí nejde ovšem o rekordy rychlostní, nýbrž o důkaz, že vůz Stelka překonává bezpečně a slušnou rychlostí každé stoupání. Vozidlo nechce konkurovati větším vozům našich továren, nýbrž doplniti stupnici našich vozidel vozem především levným a vyhovujícím v denní praxi.

S.K. Horymír v Příbrami konal 21. března 1923 svoji řádnou valnou hromadu v místnostech Na Příkopech a zvoleni za účasti 44 členů tito pánové: za předsedu prof. Jaroslav Vaic, za 1. místopředsedu Jiří Piazza, za 2. místopředsedu Ing. Jan Prošek, za jednatele JUDr. Antonín Bajer, za sekretáře Ing. Josef Jůza a za pokladníka (již po desáté) Josef Weiner.

Čerkauer Josef v Příbrami v Pražské ulici, doporučuje se co dodavatel nejlepšího druhu kupeckého zboří, vína a minerálních vod, kdež nejen cena, ale hlavně jakost zboží rozhoduje.

Výstava v Příbrami slibuje býti podnikem, kde o zábavu bude hojně postaráno. Alespoň plakát, zvěstující její pořádání vyvolal po celé Příbrami všeobecné gaudium. Výstavní výbor patrně nelámal si příliš hlavy s uměleckým ztvárněním reklamního plakátu a sáhl k svépomoci. Máme zde sice dosti umělců domácích, kteří by byli rádi propůjčili své umění podniku v zásadě dobrému, ale nač umělců k tomu povolaných, když pan předseda výkonného výboru jest takový všeumělec, že neumí jen péci dobré dorty, nýbrž troufá si i na malování. Malování ovšem podle toho dopadlo a jestliže my, příbramští občané přikryjeme šťastný výlet autorův do říše umění pláštíkem milosrdenství, za hranicemi našeho města budou se dívat na plakát jako špatnou representaci chystané výstavy.

Zrušení tříd
Přes protesty místní školní rady bylo provedeno zrušení tříd na dívčí A škole a v důsledku toho ustanovena slečna učitelka Kropáčová do Nečíně a slečna učitelka Heroltová do Suchodolu. V zájmu dítek jest, aby nebyly zavírány další třídy.

Koně se splašili
Při sypání obilí do secího stroje lekli se něčeho koně v něm zapřažené a pádili úprkem do města. Cestou narazili na strom. Nárazem tím ztratili sečku a přetrhali spojující je řemení. Prolétli Pražskou ulicí, náměstím až k Plzeňské ulici, kde jeden z nich naběhl na výkladní skříň a roztříštěným sklem se vážně pořezal. Pak teprve byli chyceni. Koně náleželi obchodníku p. Walenfelsovi.

Emma Destinová zavítá do Příbramě
Zpráva, že umělkyně Emma Destinová zavítá v neděli 29. dubna 1923 ku koncertu do Příbramě, vzbudila zde nemalý zájem. Koncert koná se ve dvoraně Sokolovny o půl 8. hodině večerní. Spoluúčinkuje virtuos na klavír prof. Zdeněk David.

Z pošty
Od 1. května budou sníženy některé poštovní, telegrafní a telefonní poplatky, z nichž uvádíme nejdůležitější. Za tiskopisy 10 haléřů za každých 50 g. Za cenná psaní pojistné za každých 1000 Kč jednu korunu.

Komunistický výlet do Dušník minulé neděle pořádaný, skončil pranicí pozoruhodného výsledku: 3 těžce ranění a mnoho lehce. Při vyměňování soudružské lásky rozšlapána byla i basa a buben. Hlavní aranžér M. musel býti v bezvědomí odvezen do zdejší nemocnice. Takhle se poctívají komunisté mezi sebou, což kdyby se dostali na buržousty!

Jak se ta historie opakuje. Horymír S.K. (dnes Spartak) měl také valnou hromadu, třídy a školy se také ruší a pošta místo zlevňování dnes zdražuje a ruší pobočky…

Toto všechno si naši předkové mohli přečíst v příbramském týdeníku Horymír v roce 1923.