INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBRAM

- Knihovna Jana Drdy

ZÁMEK DOBŘÍŠ

nám. Svobody 1,

263 01 Dobříš

Tel.: 318 521 240

fax: 318 522 176

e-mail: info@zamekdobriscz 

www: www.zamekdobris.cz 

Rokokový zámek jehož současná podoba pochází z let 1745 - 1765, kdy byla provedena přestavba 

původního barokního sídla zničeného požárem.

V roce 1945, kdy byl zámek zkonfiskován Československým státem, zde byl zřízen Domov spisovatelů

pod záštitou Svazu československých spisovatelů.

V roce 1998 byl zámek Dobříš navrácen potomkům bývalých vlastníků, rodině Colloredo - Mannsfeld.

Zámek obklopuje anglický a francouzký park.