INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBRAM

- Knihovna Jana Drdy

Osobnosti a pamětní desky

JAN DRDA

prozaik, publicista, dramatik, filmový scénarista

www.kjd.pb.cz/o-nas/kdo-to-byl-jan-drda

HERMÍNA TÝRLOVÁ

výtvarnice, animátorka, režisérka

/1900 - 1993/

Spolu s Jiřím Trnkou a Karlem Zemanem patřila k zakladatelům českého loutkového a animovaného filmu pro děti. 

V roce 2000 byla odhalena pamětní deska na jejím rodném domku v ul. Hermíny Týrlové, Příbrami VI - Březové Hory.

FRANTIŠEK DRTIKOL

příbramský rodák, výtvarník a světoznámý fotograf, malíř, překladatel duchovní literatury

/1883 - 1961/

Jeho fotografie se objevovaly v letech 1903-1939 v desítkách periodik celé Evropy. Svými díly je zastoupen v desítkách muzei celého světa.

3. března 1998 byla na domě na Václavském náměstí č. 144, Příbram II, odhalena bronzová pamětní deska Fr. Drtikolovi s textem:

"V tomto domě měl v letech 1907 - 1910 svůj první ateliér příbramský rodák František Drtikol /1993 - 1961/ světoznámý fotograf a výtvarník".

22. června 2000 byla otevřena v Příbrami v Zámečku - Ernestinu stálá Galerie Františka Drtikola.

FRANTIŠEK GELLNER

básník

/1881 - 1914/ 

V roce 1999 byla na domě ve Střelecké ul. 103, Příbram II, odhalena pamětní deska z jemnozrnné tmavé žuly Františku Gellnerovi s textem: "V tomto domě žil v letech 1901 - 1904 během svých studií na Vysoké škole báňské František Gellner /1881 - 1914/, básník, anarchista a bohém".

PLK. ALOIS LAUB

legionář

/1896 - 1945/

Měl velké zásluhy v I. a ve II. odboji a podstoupil také mimořádné trýznění a nejvyšší oběť. Jeho rodina byla následně tvrdě perzekuována.

19. února 1998 byla odhalena bronzová pamětní deska plk. Aloisu Laubovi na budově na náměstí T. G. Masaryka 99, Příbram I,

s tímto textem: "Bývalý pracovník Okresního úřadu Příbram plk. in. mem. Alois Laub /1896 - 1945/, legionář a vedoucí představitel vojenské protifašistické odbojové organizace Oliver, popraven nacisty v Brandenburgu".

VOJTĚCH IGNÁC ULLMANN

český architekt

/1822 - 1897/

Ve vestibulu Městského úřadu Příbram I, Tyršova ul. 108, byla v roce 1999 umístěna bronzová pamětní deska Vojtěcha Ignáce Ullmanna s tímto textem: "Českému architektu Vojtěchu Ignáci Ullmannovi /1882 - 1897/, tvůrci příbramské radnice".

p. JAN BAPTISTA BÁRTA

OFM, pedagog

/1921 - 1982/

Vystudoval Reálné gymnázium v Příbrami, 24. 4 1998 mu byla v Příbrami u vchodu do 4. základní školy Jiráskovy sady 273 v Příbrami II, odhalena bronzová pamětní deska s reliéfním portrétem a textem: "na této reálce studoval P. Jan Baptista OFM, /1921 - 1982/, skaut - kněz - vězeň po únoru 1948".

VOJTĚCH STOČES

V roce 1996 byla odhalena bronzová pamětní deska  s tímto textem:

"V tomto domě byli dne 15. 6. 1942 zatčeni gestapem pan Vojtěch Stočes a jeho syn Antonín, student VI. B. zdejšího gymnázia. Nacisté je popravili spolu s dalšími příbramskými občany dne 29. 6. 1942 v Táboře pro údajné schvalování atentátu na Heydricha. Bývalý dům rodiny Stočesových, roh ul. Dlouhé a ul. Mariánské údolí.

PROF. DR. JOSEF THEURER

Byl prvním českým rektorem Vysoké školy báňské v Příbrami, též nadšeným muzikologem a propagátorem díla Bedřicha Smetany.

V roce 2000 byla na náměstí dr. J. Theurera Příbram II odhalena jeho bronzová busta s textem: Prof. Dr. Josef Theurer (1862 - 1928).

KAREL HOJDEN

akademický malíř, grafik, rytec

/1893 - 1975/

Byl žákem Maxe Švabinského, mistrem kresby a rytiny, autorem 119 leptů, 74 litografií, 381 kreseb atd., r. 2000 vydána pamětní medaile k 25. výročí jeho úmrtí. 

Karel Hojden přišel na svět dne 11. října roku 1893. Narodil se v malém domku (č. p. 217/VI) v Mariánské ulici na Březových Horách, což zde od roku 1997 připomíná litinová pamětní deska. Byl jedním z pěti dětí manželů Františka (1848 - 1916) a Marie (1855 - 1933) Hojdenových. Karel měl čtyři sestry. Starší Marii (narozena 1897), Kristýnu (narozena 1889), Annu (narozena 1891) a mladší Helenu (narozena 1895). Původní příjmení ,,Hojdn" si nechal Karel Hojden na vlastní žádost změnit na ,,Hojden".

ANTONÍN JEDLIČKA 

/18.2.1923-28.8.1993/

herec, imitátor

K výročí jeho nedožitých devadesátých narozenin byla 17.2.2013 odhalena pamětní deska , která je umístěna  na jeho rodném domě v restauraci Na Vršíčku na Březových Horách.