INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBRAM

- Knihovna Jana Drdy

HISTORIE

Příbram se rozkládá na úpatí Brd 60 km jihozápadně od Prahy. Nejstarší písemný doklad o Příbrami pochází z roku 1216, kdy ji koupil pražský biskup Ondřej. V době panování českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. dal tehdejší majitel panství arcibiskup Arnošt z Pardubic postavit na místě původní dřevěné tvrze kamenný hrádek, základ dnešního příbramského Zámečku-Ernestina. V současné době je budova využívána MěÚ Příbram. Nachází se zde mimo jiné obřadní síň, Muzeum III. odboje a Galerie Františka Drtikola. V období 1849 - 1945 zde bylo montánní učiliště, potom báňská akademie a od roku 1894 Vysoká škola báňská. 

www: www.pribram.eu/mesto-pribram/o-meste/historie.html