INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBRAM

- Knihovna Jana Drdy

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

Integrovaný záchranný systém - 112

Hasičský záchranný sbor - 150, 950 831 011

Zdravotnická záchranná služba -155, 318 494 901

Městská policie - 156, 318 624 245

Krajské ředitelství polcie Středočeského kraje - územní odbor Příbram - 158, 974 821 111

ČEZ - zákaznické služby - 840 840 840

Voda - 1. SčV, s.r.o. - 318 622 631, 800 183 157, 728 036 328 -  dispečink

Plyn - Středočeská plynárenská - 840 113 355

Technické služby Příbram - 318 624 191 (Po-Pá 6.00-16.00 hod)

                                         777 705 600 - dispečink (ve dnech pracovního volna a klidu)

                                         www.ts-pb.cz

ZDRAVOTNICTVÍ:

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST:   

http://www.nemocnicepribram.cz/dulezite-kontakty

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM

Gen. Tesaříka 80

2610 01 Příbram I

www: www.nemocnicepribram.cz

AREÁL I

Gen. Tesaříka 80

261 01  Příbram I

Tel.: 318 641 111

AREÁL II

Podbrdská 269

261 01  Příbram V

Tel.: 318 641 111

POLIKLINIKA RAVAK

Čechovská 57

261 01 Příbram VIII

Tel.: 318 427 411

www: www.poliklinika.pb.cz