INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBRAM

- Knihovna Jana Drdy

ŽÍZNÍŠ PO ŽIVOTĚ - VÝSTAVA OBRAZŮ - VÁCHŮV ŠPEJCHAR DRÁŽKOV
Od sobota 31 srpen 2019 -  12:00
Do sobota 26 říjen 2019 - 17:00

spejchar 2019