INFORMAČNÍ CENTRUM PŘÍBRAM

- Knihovna Jana Drdy

TURISTICKÝ DENÍK

Turistický deník

TURISTICKÉ VIZITKY

Vizit

30 vyroci sametove revoluce 30 let svobody 19892019 19757

 

TURISTICKÉ MAGNETKY

Turistické magnetky

 ZVONKY, NÁPRSTKY, ŠTÍTKY NA HŮL

zvonky

 

 POHLEDNICE BRD

pohlednice

TURISTICKÉ ZNÁMKY

Turistická známka

 Turist.zn.2389

 POHÁDKOVÁ ZNÁMKA

Pohádková známka

MAPY BRDY A OKOLÍ

mapy 

SVATÁ HORA V PROMĚNÁCH ČASU - JOSEF FRYŠ

Svatá Hora

CD ZPĚVY SLADKÉ FRANCIE - CHAIRÉ

z překladu Hanuše Jelínka

Sladké zpěvy Francie

 

 KNIHA "120 OSOBNOSTÍ PODBRDSKA ", JOSEF FRYŠ

120 osobnosti

 

PRŮVODCE "BRDY OPĚT OTEVŘENÉ"

Brdy opět otevřené

 

 KNIHA "100 ZAJÍMAVOSTÍ ZE STARÝCH BRD II"100 ZAJ. II

 BRONZOVÁ MEDAILE  "JERUSALÉM"Bronzová medaile