Sedmero krkavců se bude číst U Knihožroutů

raven 4590 1920„Sedmero krkavců“ je název společného podvečerního čtení prarodičů, rodičů a dětí v pobočce KJD ve Školní ulici ve čtvrtek 14. ledna od 17.00 hodin. Knihovna bude otevřena od 16.00 hodin a v 17.00 začínáme! Malinké občerstvení je zajištěno. Výtvarná dílna (nebo něco jiného) pro všechny. Těšíme se! Vaši Knihožrouti.

Bratři Grimmové začátek pohádky napsali takto:
Byl jednou jeden muž a ten měl sedm synů, ale žádnou dcerku, což ho velmi trápilo. Nakonec přišla jeho žena opět do naděje, a když se dítě narodilo, byla to holčička. Ale bylo takové neduživé ubožátko, že si se křtem raději přispíšili. Otec poslal jednoho z chlapců ke studni, aby přinesl křestní vodu, ale na tu práci byli žhaví všichni bratři, a tak se ke studni rozeběhli a strkali se a přetahovali, až džber shodili do vody. A tak tam bezradně stáli a žádnému se nechtělo domů. Když se žádný nevracel, tu otce napadlo, že je v tom nějaká hra či neplecha, pro kterou na vodu zapomněli, a sestřička teď zemře nepokřtěna, velmi se rozzlobil a zvolal: „Buďte prokleti, krkavci!“ Sotva ta slova dořekl, zvedla se velká bouře, vysoko na nebi se zablesklo a u studny místo chlapců poletovalo sedm krkavců černých jako úhel...

 

Naše Božena Němcová zase takto:
Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny býti nemohly, a chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně jí tahat a křičet, kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně jí trpělivost přešla; hněvivě na ně vzkřikla: "I bodejž ste se všickni zkrkavčili!" Sotva ta nešťastná slova dopověděla, proměnili se její synáčkové v sedmero krkavců, pohlédli smutně na matku, zatřepali křídlama, vznesli se do povětří a než se uleknutá máti vzpamatovala, zmizeli jí z očí...

 

Skolni