Jubilejní rok Příbrami začíná...

PBVe středu 13. ledna 2016 od 17. 30 hodin se bude ve Státním okresním archivu v Příbrami konat první z cyklu přednášek Kapitoly z dějin Příbrami, a to na téma "Jak to bylo na počátku aneb Kdo byl Hroznata".
PhDr. Věra Smolová bude vyprávět o tom, jak to chodilo v Čechách a ve vládnoucí přemyslovské rodině kolem roku 1216, proč si vlastně pražský biskup koupil Příbram, jak Příbram musela být po několika desetiletích znovu vyměřena a postavena, jak to v Příbrami vypadalo až do husitských válek…


Na přiloženém obrázku je znak města Příbrami z roku 1580, jak byl poprvé barevně proveden v příbramském graduálu (zpěvníku), který si Příbramští nechali pořídit po svém povýšení na královské horní město (1579). Měli totiž ze svého vysvobození z poddanství obrovskou radost, o kterou se tímto způsobem chtěli podělit i s těmi, kteří v Příbrami budou žít v budoucnosti. Své těžce vydobyté a draze vykoupené svobody si vážili nade všechno, berme to tedy jako novoroční poselství našich dávných předků k příbramskému jubilejnímu roku!

 

Archiv