Příbramské jesličky a Tichá noc...

3Kdo navštívil v úterý 15. prosince 2015 poslední letošní kulturní akci v knihovně, musel být nadšen. Příbramský betlémář Ján Chvalník ml. vyprávěl o historii betlémářství jak v Evropě, tak v Čechách a samozřejmě nezapomněl ani na náš region a město. Dozvěděli jsme se jak a z čeho všeho se daráčci vyráběli a vyrábí, jak se vyřezávají a jak se takové jesličky staví. Pak se vařil punč a zpívali se koledy a hornické písně. Vánoční atmosféra byla úplně na spadnutí, chyběl snad už jen vánoční stromek a Ježíšek... Přejeme všem krásné Vánoce!

 

4

 

 

2

 

Tichá noc, svatá noc,
jala lid v blahý klid.
Dvé jen srdcí tu v Betlémě bdí,
hvězdy při svitu u jeslí dlí,
v nichž malé děťátko spí,
v nichž malé děťátko spí.

 

Tichá noc, svatá noc!
Co anděl vyprávěl,
přišel s jasností v pastýřův stan,
zní již z výsosti, z všech země stran:
„Vám je dnes spasitel dán;
přišel Kristus Pán!“

 

 

1