Možnosti slev u čtenářských poplatků

TGMRada města Příbrami odsouhlasila na svém posledním jednání poskytování slev u čtenářských poplatků v Knihovně Jana Drdy. Systém placení registračních poplatků v knihovně dosud žádné slevy neumožňoval.

„Jedná se zejména o slevy pro mládež ze sociálně slabých rodin, kdy může být poplatek snížen až na 40 Kč ročně,“ vysvětluje místostarosta města Příbrami Václav Švenda. „Čtení knih patří ke vzdělání a každá investice do něj se nám vždy v dobrém vrátí,“doplňuje příbramský radní Petr Stříbrnský.

A jaké změny v souvislosti s poplatky v knihovně nově vejdou v platnost?  Mládež ze sociálně slabých rodin bude na základě žádosti schválené ředitelem KJD platit 40 Kč za rok.  Dobrovolníci, kteří v KJD pomáhají např. v práci s dětmi (výhledově v projektu Kniha do vlaku, oslavy výročí vzniku knihovny apod.), budou na základě podpisu smlouvy o dobrovolnické činnosti platit 40 Kč za rok.

 

detske 3