Sociální program knihovny

Knihovna Jana Drdy zavádí od 1. září 2015 sociální program. Je orientován na znevýhodněné dětské čtenáře do 15 let, jimž tíživá rodinná finanční situace neumožňuje platit registrační poplatek v plné výši.

Požádat o zvýhodněný registrační poplatek mohou zákonní zástupci na základě podané a schválené žádosti, kterou můžete vyplnit v knihovně nebo stáhnout v .pdf nebo .doc a odevzdat jej na kterémkoli dětském oddělení naší knihovny.