Souhrnný ceník

Příloha č. 1 Knihovního řádu

CENÍK

Registrační čtenářské poplatky
(Poplatky se platí předem)

ČTENÁŘI pololetně v Kč ročně v Kč
Čtenář do 15 let (děti) 75 150
Čtenář od 15 let (dospělí, právnická osoba) 100 200
Čtenáři od 60 let 75 150
Rodinná kmenová registrace
- každý další člen domácnosti
x
x
200
40
Čtenáři s průkazem ZTP nebo s potvrzenou žádostí o sociální slevu nebo dobrovolníci se smlouvou x 40
Čtenáři nad 80 let x 40

 

Výpůjční služby- absenční

Výpůjčky knih, periodik, CD, audioknih zdarma
Čtečky elektronických knih (Smlouva o výpůjčce) - jistina 200 Kč
Rezervace vybraného dokumentu (knihy, časopisu, čtečky atd.)
- dospělí čtenáři
10 Kč

 

Další služby

Meziknihovní výpůjční služby (poštovné, balné) – za každý dokument (1 titul) 70 Kč
Písemné informační služby a rešerše 200 Kč
Jednorázový uživatel při použití počítače 20 Kč
Dodání kopií článků (textů) - cenu ovlivňuje rozsah kopií a ceny dodávající knihovny smluvně

 

Tisk z databází, internetu atd.

A4 - černobíle-text 1 strana 2 Kč
A4 - černobíle-foto 1 strana 3 Kč
A4 - barevně 1 strana 15 Kč
A3 - barevně 1 strana 30 Kč

 

Skenování

A4 1 strana 2 Kč
A3 1 strana 3 Kč
Vytvoření elektronického dokumentu ze skenovaných stran 15 Kč

 

Přepis drobného textu (1 strana):

- do formátu A5 20 Kč + cena za tisk
- do formátu A4 40 Kč + cena za tisk
WI-FI - bezdrátové připojení v prostorách knihovny na náměstí T. G. M. 156 zdarma

 

PŘESTUPKY PROTI KNIHOVNÍMU ŘÁDU

Sankce a poplatky z prodlení s vrácením dokumentu (KŘ čl. 10):

Upomínky se účtují za každý jednotlivý titul knihy, čísla časopisu, AV média.

Upomínky DOSPĚLÍ DĚTI
1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční lhůty) 6 Kč 5 Kč
2. upomínka (14 dní po uplynutí výp. lhůty) 15 Kč 8 Kč
3. upomínka (28 dní po uplynutí výp. lhůty) 20 Kč + 50 Kč
poštovné
15 Kč + 50 Kč
poštovné
Doporučený dopis - předžalobní výzva 300 Kč 300 Kč

 

Sankce a poplatky z prodlení s vrácením čteček

  DOSPĚLÍ
Za každý 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty (sankce z upomínek se sčítají) 10 Kč

 

Ztráty a náhrady (KŘ Čl. 16):

Ztráta čtenářského průkazu 20 Kč
Ztráta dokumentu (knihy,časopisu, AV media) se řídí ustanovením Čl. 16 Knihovního řádu - upřednostňujeme dodání náhrady téhož dokumentu v přiměřené kvalitě
Není-li náhrada možná účtuje KJD trojnásobek pořizovací ceny dokumentu + sankce za znehodnocené knihovnické zpracování
Ztráta čtečky elektronických knih = hradí se plná pořizovací cena
Sankce za znehodnocené knihovnické zpracování v případě náhrady dokumentu (viz KŘ Čl.16, odst. 16.8)
knihy (za každý svazek), CD, (audioknihy) 100 Kč
časopisy (za 1 číslo) 30 Kč
poškození čárového kódu nebo RFID tagu v dokumentu 20 Kč

 

Reprografické a ostatní služby
(ceny jsou zaokrouhlovány obvyklým způsobem)

Černobílé kopie A4
1 kopie 2,20
1 kopie při počtu ks 11 - 500 1,70
1 kopie při počtu ks nad 500 1,20
1 kopie fotografie (obrázku) 3
1 kopie na barevný papír 3,20
1 kopie na karton 4,20

 

Černobílé kopie A3
1 kopie 3,20
1 kopie při počtu ks nad 100 2,70
1 kopie při počtu ks nad 250 2,20
1 kopie fotografie (obrázku) 6
1 kopie na barevný papír 5,20
1 kopie na karton 7,20

 

Barevné kopie A4
1 kopie při počtu do 50 ks 15 
1 kopie při počtu od 51 do 100 ks 13 
1 kopie při počtu nad 101 ks 10
1 kopie na karton 17

 

Barevné kopie A3
1 kopie při počtu do 50 ks 30
1 kopie při počtu od 51 do 100 ks 26
1 kopie při počtu nad 101 ks 23
1 kopie na karton 34

 

Editace předlohy
1 kus 10

 

Řezání papíru
10 ks 1

 

Zažehlování motivů na trička
formát A4 100
formát A3 150
tričko 85

 

Kroužková vazba
hřbet Relido 9
desky Relido 25
hřbet 5 15
hřbet 6 17
hřbet 8 19
hřbet 10 21
hřbet 12,5 23
hřbet 14 25
hřbet 16 27
hřbet 19 30

 

Tento ceník je platný od 1. června 2020.
Ruší se ceník ze dne 1. března 2019.

Zdeňka Šmídová 
pověřená řízením