Dějiny umění: Grafika

Grafika 2V úterý 26. ledna 2016 si v další lekci Dějin umění budeme povídat s Mgr. Janou Froňkovou o grafice, grafických technikách a slavných graficích. Začíná se tradičně o páté hodině odpoledne a vstupné je 30,- Kč.

 

 

 

 

A co o tom říká encyklopedie?
Grafika (z řeckého grafein = rýt, kreslit) je umělecký projev pracující s čárou, tónovanou plochou i barvami. V užším smyslu ve vymezeném nákladu tiskem rozmnožený obraz nebo písmo. Grafika se rozvíjela od středověku, zejména od rozšíření papíru a vynálezu knihtisku.


Grafikou rozumíme:
a) volnou grafiku (grafické listy), podléhající stejným zákonitostem umělecké
tvorby jako malířství nebo sochařství
b) grafiku užitou a reprodukční - zpravidla návrh, rozmnožovaný průmyslovým
způsobem (plakát, obal, knižní grafika, ilustrace, typografie, ex libris)

 

Grafika 1


Podle techniky tisku se dělí na:
a) tisk z výšky (dřevořez, dřevoryt, linoryt)
b) tisk z hloubky (rytina, lept)
c) tisk z plochy (litografie)

 

... a o tom všem si budeme povídat.

 

Hojden

Příbramský grafik Karel Hojden.