Je expozice, kde máte možnost nahlédnout do světa lidí s hluchoslepotou a seznámit se s jejich problematikou i výtvarnou tvorbou. Klub přátel červenobílé hole z. s. pořádá tuto výstavu „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“, od roku 2006 a viděli ji již návštěvníci cca v 60 městech naší republiky. Výstava je putovní. Výstava si klade za cíl seznámit co nejširší veřejnost s hluchoslepotou a vším, co toto postižení obnáší. Na výstavních panelech poskytne návštěvníkům informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Klub se orientuje na volnočasové aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou činnost. Součástí výstavy jsou výrobky hluchoslepých klientů.
Autor výstavy: Ota Pačesová
Fotodokumentace: Ota Pačesová, Ladislav Berky

Výstava je k vidění v naší knihovně.