Co jsou to díla nedostupná na trhu?

DNNT neboli Díla nedostupná na trhu je bezplatná služba několika digitálních knihoven. Tato služba zpřístupňuje digitalizované dokumenty vydané na území ČR, které jsou chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora). Dokumenty v DNNT zároveň nelze zakoupit v běžné obchodní síti, a to ani v podobě dalších vydání.

Aktuálně jsou dostupné plné texty přibližně 200 000 digitalizovaných knih a časopisů. V roce 2022 jsou v DNNT k dispozici knihy vydané do roku 2007 a periodika do roku 2011 a obsah se bude nadále rozšiřovat. Knihy (monografie) do roku 2001 a periodika do roku 2011 jsou přístupné i z domova.

Jak se k DNNT dostanu?

Do digitální knihovny DNNT (DK-DNNT) se na území České republiky mohou přihlásit registrovaní uživatelé knihoven a institucí, které službu DNNT zprostředkují.

Knihovna Jana Drdy je do této služby také zapojena a svým čtenářům ji poskytuje zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po seznámení s všeobecnými podmínkami a přihlášení.
Pro přístup ke službám databáze NDK – DNNT slouží stejné přihlašovací údaje, které registrovaní uživatelé KJD používají k přístupu do svého uživatelského (čtenářského) konta na stránkách on-line katalogu KJD.
Podrobný návod na přihlášení najdete ZDE

Přístupy do digitálních knihoven v režimu DNNT umožňují následující digitální knihovny:

Národní digitální knihovna Národní knihovny ČR

Digitální knihovny Moravské zemské knihovny

Digitální knihovna Akademie věd ČR

Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Snadný přístup k těmto digitálním knihovnám umožňuje stránka https://dnnt.cz/

Všechny dokumenty DNNT je možné též vyhledávat přes portál knihovny.cz https://poznejte.knihovny.cz/e-knihy/

Videonávod k vyhledávání najdete ZDE DNNT znamená plné texty knih zdarma – YouTube . https://www.youtube.com/watch?v=kEi_5trMAmw

Do všech digitálních knihoven se používají stejné přihlašovací údaje.

Připojím se do DNNT z domova?

Ano. Knihy do roku 2001 a periodika do roku 2011 jsou přístupná i z domova. Část knih nedostupných na trhu vydaných mezi lety 2002–2007 je přístupná pouze z počítačů v zapojených knihovnách a institucích.

Jak mohu DNNT využívat a co je zakázáno?

Čtenáři si po přihlášení do DNNT mohou v digitální knihovně vyhledat a zobrazit plné texty jednotlivých dokumentů a číst je. Zobrazené stránky slouží výhradně pro jejich osobní potřebu, je zakázáno je kopírovat, tisknout či pořizovat jejich screenshoty. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona.

Všechny potřebné informace a odkazy najdete na adrese https://dnnt.cz/