Co jsou to díla nedostupná na trhu?

Díla nedostupná na trhu jsou dokumenty, které jsou stále chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), a které nejsou dostupné na trhu (včetně případných dalších vydání, i upravených).

K dispozici pro online čtení jsou:

  • plné texty digitalizovaných dokumentů (knihy, časopisy, noviny apod.) vydaných na území České republiky do roku 2000; s určitým časovým odstupem jsou do databáze NDK-DNNT zařazovány i vybrané dokumenty vydané po roce 2000 (u periodik do roku 2010),
  • plné texty digitalizovaných dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné (autorskoprávně již nechráněné); v databázi NDK-DNNT jsou tato díla označena jako „veřejná“,
  • Seznam děl nedostupných na trhu se průběžně aktualizuje a stáhnout si ho můžete z katalogu Národní knihovny.

Prostřednictvím databází NDK-DNNT mohou všichni registrovaní uživatelé KJD využít možnost přístupu k těmto dílům prostřednictvím on-line vzdáleného přístupu přímo ze svých vlastních komunikačních zařízení.
Registrovaným uživatelům Knihovny Jana Drdy je služba poskytována zdarma prostřednictvím vzdáleného přístupu po odsouhlasení všeobecných podmínek pro poskytování služby a přihlášení.

Individuálním uživatelům umožňuje vyhledání a online čtení plných textů dokumentů, zakazuje zhotovení jakékoliv digitální nebo tiskové kopie! – Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona.

Pro přístup ke službám databáze NDK-DNNT slouží stejné přístupové údaje, které registrovaní uživatelé používají k přístupu do svého uživatelského (čtenářského) konta na stránkách on-line katalogu Knihovny Jana Drdy. Podrobný návod na přihlášení ZDE.
Národní digitální knihovna obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné.
Služba je poskytována na základě licenčních smluv Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S.