DNNT neboli Díla nedostupná na trhu ( https://dnnt.cz/) je bezplatná služba několika digitálních knihoven. Na základě licenční smlouvy zpřístupňuje svým uživatelům digitalizované dokumenty vydané na území ČR, které jsou stále chráněné autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a není možné je už zakoupit v běžné obchodní síti, a to ani v podobě dalších vydání.

Knihovna Jana Drdy je zapojena do tohoto projektu a nabízí svým čtenářům:

Možnost čtení plného textu online prostřednictvím vzdáleného přístupu (z domova): U knižních publikací je služba omezena na vydání do roku 2002 včetně. Periodika jsou dostupná do roku 2012.

Služba je poskytována bezplatně. Podmínkou je platná registrace v Knihovně Jana Drdy.

Není povoleno rozmnožování zobrazených dokumentů, jejich tisk, ukládání na USB či jiná paměťová média, zhotovení fotografie prostřednictvím mobilního telefonu, fotoaparátu apod.

Pro přístup ke službám databáze NDK – DNNT slouží stejné přihlašovací údaje, které registrovaní uživatelé KJD používají k přihlašování do svého čtenářského konta na stránkách on-line katalogu KJD.

Podrobný návod na přihlášení najdete ZDE https://www.kjd.pb.cz/dnnt/

Všechny potřebné informace a odkazy najdete na adrese https://dnnt.cz/