KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí.

ON-LINE KATALOG PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY PŘIPRAVUJEME prodeti1 PRO KNIHOVNY

BESEDY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na naší pobočce se těšíme i na nejmenší čtenáře. Provedeme je knihovnou a poodhalíme tajemství knih.
Nabídka besed:
Beseda na přání - připravíme besedu na téma, které si sami vyberete
Jak to chodí v knihovně – seznámení s knihovnou a s knížkami
Podzim - povídání o podzimu, čtení podzimního příběhu
Červená Karkulka - loutkové divadlo a hrátky s Karkulkou
Vánoční příběh - co se přihodilo v Betlémě, stavění jesliček
Zima - povídání o zimě a zimních radovánkách, čtení o sněhuláčkovi
Masopust - masopustní zábava, tradice, masky, čtení k danému tématu
Jaro - povídání o jaru, čtení jarního příběhu
Velikonoce - zvyky, tradice, čtení k tématu
Čarodějnice - Filipojakubská noc a tradice s ní spojené, čtení k danému tématu
Zvířátka na statku - jak se žije na statku, péče o zvířátka, příběh o pomoci
Léto - letní radovánky, příroda v létě, příběh z přírody
Výlet - těšíme se na prázdniny - povídání o tom, jak a kam se dá cestovat
Kouzelná knihovna – jaká kouzelná a moudrá slova se ukrývají v knihách
Kouzelná Baterka – program zaměřený na třídění odpadů

 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – projekt pro prvňáčky ZŠ – cyklus 5-ti návštěv v knihovně. Program na podporu zájmu o čtení a seznámení s knihovnou je završený pasováním prvňáčků na čtenáře a předáním knižního daru.

 

Harmonogram:

únor: PUTOVÁNÍ KNIHOVNOU - děti se zábavnou formou (prostřednictvím pantomimy, hádanek, říkanek) seznámí s knihovnou

 

březen: MALOVANÉ ČTENÍ – obrázkové čtení, kdy knihovnice čtou písmenka a děti obrázky, hravý pracovní list

 

duben: SPOLEČNÉ ČTENÍ – děti čtou společně s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Setkání rodiny na půdě knihovny. Čtení s veselými, poučnými a přemýšlivými vsuvkami s žabí tématikou

 

květen: DIVADLO KVAK A ŽBLUŇK – loutkové představení Marky Míkové

červen: PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE – z Království pohádek se do knihovny dostaví král Ota (popřípadě víla Meduška), předá prvňáčkům pozdravy a také knížky

 

HODINA V KNIHOVNĚ

Přijďte si užít netradiční vyučování do knihovny a udělat si hodinu trochu jinak.
- cílová skupina - žáci ZŠ
- hodinu vede učitel
-zdroje (knihy, časopisy) - zajistí knihovnice podle zadaného tématu

Stačí zavolat a můžeme vše společně domluvit.

 

LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ

Časový plán je 1- 2 vyučovací hodiny. Lekci vede knihovnice.

1.třída: Poprvé v knihovně
- seznámení s knihovnou
- základní orientace v knihovně, knihy pro začínající čtenáře
- správné zacházení s knihou
- jak se stát čtenářem knihovny

2.třída: Autor a ilustrátor
- základní pojmy: knihovna, autor, ilustrátor
- rozdělení literatury: zábavná, naučná
- orientace v knihovně
- hravý pracovní list

3.třída: Jak se narodí knížka
- základní pojmy: rukopis, nakladatelství, tiskárna...
- cesta knihy od autora ke čtenáři
- orientace v knihovně
- hravý pracovní list

4.třída: Prohlídka knihy
- formální prohlídka knihy
- užití anotace při výběru knihy
- orientace v knihovně
- seznámení s on-line katalogem
- hravý pracovní list

5.třída: V knihovně se vyznám
- opakování (shrnutí poznatků)
- skupinová práce formou soutěže

6.třída: Najdu si sám/sama
- slovníky a encyklopedie
- orientace v knihovně a on-line katalogu
- práce ve skupině (vyhledávání informací v naučné literatuře)

7.třída: Knihovna jako zdroj informací
- seznámení s MDT
- třídění naučné literatury v knihovně
- hravý pracovní list

8. - 9. třída: Informace a její využití
- nabídka služeb celé knihovny
- pojem informace a dezinformace

Beseda na přání – rádi připravíme besedu (program) podle vašeho přání.

 

LIDSKÝ HLAS
Odpolední čtení v knihovně za pomoci zkušených dobrovolníků (bývalých pedagogů, babiček..) pro malé i velké návštěvníky.
Čtení se koná nepravidelně 8x v měsíci.
Přesné datum čtení sledujte na webových stránkách knihovny.

fotogalerie3 informacni3 odkazy3 eknihy3 vydaneknihy3