Copak říká Wikipedie? Sklad je prostor určený pro skladování nějakého materiálu (surovin, výrobků, zboží, domácích či potřeb, jednotlivých součástí, knih apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. Sklady jako takové jsou součástí převážné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních organizací, a zde mohou mít mnoho různých účelů, velikostí i provedení, od malých místností uvnitř kancelářských budov, přes zastřešené přístřešky na dvoře závodu, až po velké zastřešené skladovací areály umístěné poblíž velkých obchodních (velkoobchodních i maloobchodních) center, u dopravních překladišť (přístavy, nákladová nádraží, cargo terminály na letištích), či ve velkých výrobních podnicích. A ty naše sklady, plné knih, vám budou zpřístupněny v pondělí 6. února od 9 do 17 hodin a můžete si je přijít prohlédnout a půjčit si z nich knihy dle libosti.