Nový román Otto Hejnice se vydal za svými čtenáři

HejnicOtto2015 7V úterý 10. listopadu 2015 byl v příbramské knihovně slavnostně "pokřtěn" nový román spisovatele Otto Hejnice  "Sifon, Venda a jejich lásky". Role křtitelů se ujali Naďa Čížková, Jiří Hejnic, Otto Hejnic ml. a Michal Filina. Na velice příjemném večeru jsme si poslechli ukázky z románu, které četl sám autor, který pak všem zájemcům knihy podepisoval.

 

 

Malá ukázka z románu:

V hospodě bylo útulno a bezpečno. Traktorista vyprávěl, jak zapadnul, ale pak si vzpomněl, že traktor má naviják. Družstevník řekl, že letos bude málo švestek, a zamyslel se. Hospodský donesl další piva: "Chlapi, dneska mi to nějak pění."
Obecní mudrc Venoušek prohlásil: "Je teplo, konečně přijde opravdový léto."
Nikdo nikoho neposlouchal, všichni měli pravdu a teplým odpolednem poletovala nad rozpitými půllitry na zadním stole moucha.
Petr pokýval hlavou: "Máš pravdu, Vendo, léto tu bude coby dup."

 


HejnicOtto2015 10

 

 

Otto Hejnic mezi svými fanoušky. 

HejnicOtto2015 15