Knihovny on-line. Díla nedostupná na trhu

love 1100261 1920Národní knihovna ČR a kolektivní správci autorských práv Dilia a OOA-S uzavřely dohodu o bezplatném on-line zpřístupnění digitalizovaného knihovního fondu Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny na období nouzového stavu a uzavření knihoven. Cílem dohody je podporovat vzdělávání na dálku a umožnit přístup studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům ke knihám a časopisům pro studijní účely. Uzavření dohody podpořil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Vyzkoušejte tuto novou službu, která zpřístupňuje dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu. Aktuálně jsou zde vybrané dokumenty a časopisy do roku 1989. V roce 2021 by se hranice měla posunout až k dokumentům do roku 2007 a na deset let staré časopisy. Knihovnu DNNT (Díla nedostupná na trhu) mohou využít registrovaní uživatelé knihoven, které se do projektu zapojily. 

Je třeba se přihlásit do příslušné knihovny.
Vyberte Knihovnu Jana Drdy a zadejte přihlašovací údaje stejné jako máte do svého čtenářského konta na on-line katalogu.

Pokud si nebudete vědět rady, na tomto odkazu, úplně dole, najdete instruktážní video. https://poznejte.knihovny.cz/plne-texty.html