/4. březen/ Lenka Slívová: Charlotta, žena T.G. Masaryka

SlivovaCharlottu s T. G. Masarykem pojil výjimečný vztah. Víte, že Charlotta G. Masaryková pro svého muže opustila veškerý zajištěný svět v americkém Brooklynu a vydala se s ním přes oceán do Čech? Kvůli lásce šla z bohatství do chudoby, ze svobodomyslné demokratické Ameriky do Habsburské monarchie. Jak se jí v Čechách žilo? Víte, že chtěl T. G. Masaryk opustit Čechy a jen ona mu zabránila emigrovat? Všechno mohlo dopadnout jinak, kdyby nezasáhla... Debata o životě manželky prvního čsl. prezidenta, diskuze o nové knize, ukázka z knihy.

ANOTACE KNIHY
Charlotta, žena Tomáše Garriguea Masaryka. Jaká byla? Charlotta byla ženou mnoha paradoxů. Byla originální myslitelkou i příliš hodnou mámou. Znala to, co zná leckterá žena, když se tříštila v aktivitách pro své čtyři děti, a z těch sil, co jí zbyly, obětavě pomáhala Tomáši Garrigue Masarykovi v jeho činnostech. Byla zasvěcena do všeho, co dělal, Masaryk s ní konzultoval své knihy i politické činy. Ač byla nesmírně inteligentní, trpěla pochybami, když se s ním srovnávala. Zdálo se jí, že toho sama mohla vykonat víc...  S jistou nadsázkou se dá říct, že pro ni byl jejím životním dílem Masaryk. Kde ho jiní opouštěli, ona zůstávala, a o to víc mu byla oddaná. Až fanaticky věřila v jejich společné životní poslání, které jí umožnilo setrvávat ve válečných Čechách a zvládnout mimořádně vypjaté situace, které ohrožovaly ji i celou jejich rodinu. V této publikaci se zaměřujeme na zajímavé události z jejího života a důležité stránky její mnohostranné a výrazné osobnosti.
AUTORKA
Lenka Slívová (1976) vystudovala bohemistiku na Karlově univerzitě se zaměřením na literární historii, studovala také filozofii a další společenské vědy na Ostravské univerzitě. Pracovala v několika vydavatelstvích, mediálních agenturách a ve zpravodajství jako recenzentka, překladatelka a editorka. Zajímá se o zajímavé ženské osudy. Vášnivá fanynka knihoven, ve kterých strávila své dětství a díky nimž se v životě dostala tam, kde toužila být.

TGM