/18. únor/ Dějiny umění: Dadaismus a surrealismus

a087Slovo Dada bylo v roce 1916 v Curychu v Kabaretu Voltaire zcela náhodně zvoleno pro označení moderního literárního a výtvarného stylu skupinou umělců, k níž patřili Tristan Tzara, Hans Arp, Hugo Ball a další. Vydávali svůj časopis a otevřeli si galerii Dada. Po roce 1920 se centrem dadaismu stala Paříž a později toto hnutí začalo přecházet do surrealismu, když se mnozí dadaisté stali velkými propagátory tohoto nového moderního směru (Paul Eluard, André Breton). A o tom všem a mnohém dalším bude hovořit Mgr. Jana Froňková v dalším pokračování Dějin umění.

Dada