Příbramská asanace

Rynecek2Asanace (z lat. sanare a franc. assainir, ozdravit) je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu (Wikipedie). Takové ozdravení postihlo v 60. a 70. letech minulého století i centrum Příbrami. A o tom si budeme povídat na komentované vycházce s architektem Michalem Profantem v sobotu 21. září.

Asanace